1. Onze planner neemt contact met u op om met u de leverdatum te bepalen. Indien u de afleverdag van uw bestelling wilt weten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
 2. De levering van uw bestelling vindt plaats op de afgesproken werkdag tussen 07:00 en 21:30 uur. Een specifieke tijd of dagdeel kunnen we niet noemen in verband met weer en verkeer.
 3. Indien Westland Verandas de bestelling niet op de afgesproken datum kan leveren, dan is hier geen coulance-regeling op van toepassing. Westland Verandas neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe leverdatum af te spreken. Wij adviseren dan ook geen monteurs in te huren op deze dag.
 4. Onze bezorgers zullen u een half uur voor de levering bellen om u te informeren dat zij naar u onderweg zijn. Zij gebruiken hiervoor het telefoonnummer dat u bij uw bestelling ingevuld heeft.
 5. De levering geschiedt tot de eerste drempel. Indien u in overeenstemming met de bezorgers hiervan afwijkt, draagt u het risico. Hiervan uitgezonderd is in het geval wanneer ernstige nalatigheid of opzet aantoonbaar is.
 6. Ons levergebied beslaat Zuid-Holland, en tot 50 kilometer hemelsbreed vanaf onze kantoor in ‘s-Gravenhage.
 7. Indien u een onderdeel beschadigd heeft, bestel dan het vervangende losse onderdeel via onze klantenservice telefoon.
 8. Wanneer u zelf een bestelling komt ophalen of omruilen op onze magazijn dan staat hier geen compensatie tegenover. De producten worden buiten klaargezet om in te laden. Het inladen dient u zelf te verzorgen. Wij adviseren dan ook dat u bij zwaardere producten met twee personen bent en dat u veiligheidsschoenen draagt.
 9. Bij aflevering van uw bestelling dient er een bevoegd persoon aanwezig te zijn die de afleverbon zal tekenen. Het tekenen hiervan is enkel voor de ontvangst. Dit geeft geen verdere verplichtingen of garantie aan deze persoon.
 10. Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert en dit onderdeel door Westland Verandas zo is geleverd: monteer het onderdeel dan niet. Maak foto’s van het betreffende onderdeel (indien aanwezig).
 11. Stuur deze naar info@westlandverandas.nl onder vermelding van uw bestelnummer. Westland Verandas zal zo snel mogelijk een passende oplossing bieden. Indien u ondanks deze instructie alsnog een onderdeel met een beschadiging of defect monteert, dan kan Westland Verandas deze niet meer omruilen waardoor Westland Verandas hiervoor geen oplossing kan bieden. Afwijkingen die normaal gebruik niet in de weg staan, zoals verschillen in afwerking, glans, minimale kleurverschillen, gelden niet als defect en geven geen recht op vervanging of (schade)vergoeding voor het betreffende onderdeel.   A)U kunt uw producten binnen 14 dagen na ontvangst herroepen/retourneren. Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht, meldt u dit binnen 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping, per mail, via ons online herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Westland Verandas. B) Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in punt 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) Westland Verandas. Mocht u de producten door Westland Verandas willen laten ophalen dan dient u dit tijdens de herroeping, zoals in punt 1 genoemd, te vermelden. Hiervoor zullen we €250,- transportkosten in rekening brengen. In dit laatste geval regelt Westland Verandas in overleg met u de terugzending van goederen. U neemt als consument in ieder geval de terugzendtermijn in acht als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 12. Indien u een bestelling heeft geplaatst, terwijl u buiten het levergebied van Westland Verandas woonachtig bent dan kunt u uw bestelling afhalen in onze magazijn of deze door Westland Verandas laten leveren op een ander adres dat wel binnen ons aflevergebied valt. Let op dat als er een onderdeel moet worden omgeruild of nageleverd dat Westland Verandas dit dan ook niet kan doen buiten haar aflevergebied. U dient het product dan om te ruilen of af te halen op onze magazijn of Westland Verandas kan dit verzorgen op een adres binnen haar aflevergebied.
 13. Bij sneeuw of vorst dient u de parkeerplaats en/of inrit ijs- en sneeuwvrij te maken in verband met de veiligheid van onze monteurs/bezorgers.
 14. AMBIANCE terrasoverkappingen zijn bestand tegen een sneeuwlast van 80kg/m2 en tegen een windkracht tot 32 m/s. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of dit voldoende is voor het gebied waar u de terrasoverkapping plaatst. Bekijk hiervoor onze garantievoorwaarden.
 15. Indien uw product stormschade heeft opgelopen, neem dan contact op met uw verzekering. Stormschade zoals bijvoorbeeld het vallen van een baksteen op een terrasoverkapping valt buiten de garantie. De benodigde onderdelen voor de herstelwerkzaamheden (zoals schroeven, dakplaten, staanders etc.) kunt u los bestellen via onze klantenservice afdeling.
 16. Glazen platen mogen enkel verticaal getild en opgeslagen worden. Dit is om de puntbelasting te voorkomen waarbij het glas kan springen. Gebruik glasdragers met een minimale draagkracht van 75 kilogram per zuiger om het glas gemakkelijk te verplaatsen met de minste kans op schade.
 17. Houd er rekening mee dat bepaalde onderdelen zwaar kunnen zijn. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende mankracht om een zware goot op te tillen en eventueel een glaslift om glazen platen op te tillen.